top of page

sjokkbølgeer ungdomsbønnebevegelsen for forfulgte kristne organisert av Åpne Dører. Med Shockwave slipper vi løs en bølge av bønn som vil være en velsignelse for forfulgte kristne!

I 2021 ber vi for «Den hemmelige kirke» - våre brødre og søstre i undergrunnen. Du finner all informasjon om Shockwave her. 

Over hele verden blir flere kristne enn noen gang før forfulgt og media tier.

Disse kristne må møtes under jorden for å be og tilbe sammen. Hemmelige tjenester, familier og radikale som jakter på kristne med muslimsk bakgrunn og foreldreløse barn. Vanskelig, men sann virkelighet.

La oss be sammen for disse menneskene og være en del av denne bevegelsen.

Trailer til Secret Church

forfulgte barn

"Jeg kom til verden som et lys, for at den som tror på meg ikke skal bli i mørket." Johannes 12:46

Topp 50 kristne forfølgelse

bottom of page